Arval

95 laadpunten4 voetpadkasten


Elektrische werken


Het Arval- project is een complex technisch initiatief dat tot stand kwam door de nauwe samenwerking met onze partners E-RS en Phoenix Contact.

AAtechnics was verantwoordleijk voor het configureren van de 48 laadstations (2 x 22 kW) op het CPO-platform Mobiflow en voor de implementatie van de Phoenix Contact Mint Base .

In dit project hebben we een groot laadpark opgezet met gecentraliseerde componenten. We hebben het bestaande ALSB uitgebreid en 4 hoogwaardige,metalen voetpaskasten geleverd en geïnstalleerd. Partners